Jakab Villő Hanga

Jakab Villő Hanga

Bölcsész doktorandusz vagyok, a Cimbora - Kíváncsi diákok lapja szerkesztője, az Átlátszó Erdély külső munkatársa. Tanítottam magyartanárként és a jövőben is ezt tervezem csinálni.

Kolozsvár
Facebook

Simándi Mercédesz

Tanárként dolgozom, gyerekeket és felnőtteket tanítok. Leginkább a nyelvészet érdekel, ezen belül a nyelvi nevelés és a nyelvérzék fejlesztésének a kérdései.

Kolozsvár

Mentés másként

A Mentés másként pedagógia célja egy demokratikus, funkcionálisan működő oktatási rendszer kialakítása. Minden gyereknek joga van az oktatáshoz.

Juhász-Boylan Kincső

Juhász-Boylan Kincső

Fordítóként meg a szem társadalomkritikai és irodalmi lap egyik szépirodalmi szerkesztőjeként is dolgozom, leginkább írni szeretek.

Csala Hermina

Csala Hermina

Grafikus vagyok. Különböző műhelyfoglalkozásokon, projektek alkalmával gondolkodtam közösen és alkottam együtt nehéz helyzetű gyerekekkel.

Major Zsuzsa

Major Zsuzsa

Tanítok és kutatok. Magyarországon, a civil szférában vagyok gyakorló (tanoda) pedagógus, illetve Finnországban végzem mesterfokozatú tanulmányaimat "Pedagógiatudományok" szakon.

Budapest
Facebook
Szabó Ivett

Szabó Ivett

A kolozsvári bölcsészkaron tanulok magyar-komparatisztika szakon, pedagógiával főleg a Grund School programjain belül foglalkozom.

Ugron Nóra

Ugron Nóra

A Bölcsészkaron végeztem. Szerkesztek, írok, kritizálok és fordítok. Egy évig dolgoztam menekültek és bevándorlók felnőttoktatási programjában Finnországban. Nyelveket tanítok Kolozsváron.

Asztalos Örsike

Asztalos Örsike

Mesteris bölcsész vagyok, akit legfőképp a humán tudományok érdekelnek, legyen szó pedagógiáról vagy irodalomtörténetről.

Gegő Virág

Gegő Virág

Virág vagyok, volt bölcsész és jövendőbeli szociális munkás. A szociálismunkás képzésem csoportos önszerveződő munkával, folyóiratszerkesztéssel és babysitterkedéssel egészítem ki.

Kolozsvár
Facebook