Történet

A Mentés másként pedagógia célja, hogy lebontsuk a tévhiteket és újrafogalmazzuk a gyakorlatokat, amelyek ellehetetlenítik egy demokratikus és funkcionális oktatási rendszer létrejöttét. Az áthallásos cím az oktatásban résztvevő minden gyerek bevonását célzó módszerek felkutatására is vonatkozik.

A Mentés másként pedagógia konferencia (2018-2020.) előadásai, műhelyei, a kerekasztal-beszélgetések, a pedagógia tábor (2019.) és könyvbemutatók során (2019.) az oktatási rendszert érintő általános kérdéseket (pedagógusképzés, gyermekszegénység, szociális hátrány, inklúzió, rasszizmus, abúzus) egy-egy gyakorlati támponton, tanítási tapasztalaton, bevált módszeren keresztül közelítjük meg.

A kolozsvári Láthatatlan Kollégium Kortárs Ifjúsági Irodalom műhelyében (BBTE-BTK), 2017-ben kiforrott az első Mentés másként pedagógia konferencia koncepciója: egy dédelgett ötletből valóság lett.

Szervezők / 2018.

Egyetemi hallgatóként, pályakezdő fiatalként azokra a hiányokra próbálunk válaszolni, amelyeket az oktatási rendszerben és a tanárképzésben tapasztalunk tanulóként, egyetemi hallgatóként, fiatal pedagógusként.

Főbb irányvonalak


Interdiszciplináris és intergenerációs jelleg
Azt szeretnénk, ha a konferencia különböző generációk (egyetemi hallgatók, gyakornokok, kezdő és nyugdíj előtt álló iskolai vagy egyetemi szakemberek) és különböző szakterületek közötti találkozási pont lenne. Hiszen a pedagógiára nem csak módszertanként tekintünk, amely pusztán egy-egy szeminárium erejéig kapcsolódik különböző szakterületekhez, hanem olyan tudományágként, amely szoros kapcsolatban áll a pszichológiával, gyógypedagógiával, szociológiával, szociális munkával, filozófiával, emberjogokkal és azokkal a civil szerveződésekkel, amelyek társadalmi felelősséget vállalnak a fiatalkorúakért.

Mentés másként pedagógia konferencia 1. / Tranzit Ház, Kolozsvár / 2018.

Társadalmi szemlélet
A pedagógiáról nem (csak) egyes személyek szintjén vagy tanórai keretben gondolkodunk, hanem azt a tágabb, konkrét társadalmi helyzetet vizsgálva, amelyen változtatni akarunk. A differenciált oktatásnak sem pusztán annyi a lényege, hogy mindenkit a maga képességei és igényei szerint tanítunk, hiszen ezzel kritikátlanul, a társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődésének kiküszöbölése helyett, akár a munkaerőpiac kiszolgálását is elvégezhetnénk. Nem az a cél, hogy a fiatalokat felzárkóztatva (mihez is?) mindenki elhelyezkedjen a munkaerőpiacon, hanem hogy a közös tudáshoz egyenlő hozzáférésük legyen, így méltányosan élhessenek és tudatos állampolgárokként járulhassanak hozzá közösségük alakításához.

Aktív társadalmi szerepvállalás
Úgy látjuk, hogy a pedagógusképzés modul jellege miatt is, nagyon kevés idő marad a hallgatóknak, hogy téves prekoncepcióik a bevett oktatási szokásokról gyökeresen megváltozzanak. Nem azt akarjuk sugallni, hogy “tanárnak lenni menő” (ahogy egy másik pedagógiai rendezvény meghívottja hangsúlyozta és a mai valóságot nézve egyszerűen hazugság).  Ki kell lépni a passzív szerepből, amit a tanügy épp úgy hagyományoz a tanárokra, mint a gyerekekre, és a nagy kereteken kívül kell gondolkodni, nem csak kis kompromisszumokat kötni.

Mentés másként pedagógia konferencia 2. / BBTE-BTK, Kolozsvár / 2019.

Erős, öntudatos és nyitott tanári közösség
A felsorolt szempontok megvalósításához elengedhetetlen az erős tanári közösség és az öntudatos pedagógusok, akik összefognak azokkal a szakemberekkel, akik szintén gyerekekkel dolgoznak, sokszor akár az állami intézmények falain kívül.

Tematizálás, vitaindítás és hosszútávú stratégia kialakítása
A konferencia mint műfaj, a rövid időkeretek és helyhez kötöttsége miatt főként tematizálni tud, és viszonylag szűk csoportot tud megszólítani. Mivel a konfon, még a műhelyek keretében, kevés idő marad az elmélyült kritikához úgy döntöttünk, hogy idén egy pedagógia tábort és egy Mentés-turnét is szervezünk: egyik csapatépítésre, szorosabb stratégiázása és szakmai fejlődésre irányul, a másik pedig kimozdítja a konferencia pedagógiai szemléletét Kolozsvárról újabb helyszínekre, így ősszel Sepsiszentgyörgyre és Csíkszeredába fogunk látogatni egy-két meghívottal, ahol előadásokra és műhelyekre fog sor kerülni.

Mi


A Mentés másként pedagógia - akciócsoport tagjaiként magunk is horizontálisan szerveződünk, a feladatköröket projektenként választjuk magunknak.

Kapcsolat

e-mail: mentesmaskentpeda@gmail.com // Facebook: Mentés másként pedagógia