mentésMásként - pedagógia konferencia

2018. június 9. / Kolozsvár - Tranzit Ház

A mentésMásként pedagógia konferencia célja, hogy lebontsuk a tévhiteket és átírjuk a bevésődött gyakorlatokat, amelyek ellehetetlenítik egy demokratikus és funkcionális oktatási rendszer létrejöttét. Az áthallásos cím az oktatásban résztvevő minden gyermek bevonását célzó módszerek felkutatására is vonatkozik.

Az előadások, műhelyek és kerekasztal-beszélgetések során az oktatási rendszert érintő általános kérdéseket (pedagógusképzés, gyermekszegénység, szociális hátrány, inklúzió, rasszizmus, abúzus) egy-egy gyakorlati támponton, tanítási tapasztalaton, bevált módszeren keresztül közelítjük meg.

A mentésMásként az akadémiai közeg, a gyakorló pedagógusok és pedagógushallgatók közötti párbeszéd platformjaként lehetővé teszi egy demokratikus oktatási rendszer elvi, módszertani kérdéseinek és lehetőségeinek megvitatását.

Az első húsz regisztráló, vidékről érkező (Kolozs megye) tanár útiköltségét megtérítjük.

Fő témák: inklúzió, sajátos nevelési igény, szociális hátrány, gyermek- és diákjogok, alternatív tanítási módszerek

A BBTE-BTK Láthatatlan Kollégium Ifjúsági irodalom műhelyének tagjai között van pedagógus hallgató, fiatal gyakorló tanár és tanítási tapasztalattal rendelkező, pedagógiaképzést végzett fiatal is. Azokból a hiányokból próbálunk meg építő jellegű kérdéseket megfogalmazni, amelyeket ez egyetem alatt vagy utána, állami iskolában tanítva tapasztaltunk meg.

Facebook-esemény.

Regisztráció.

Meghívottaink között:

Juhász Bálint kulturális és oktatási innovátor. 2003-ban alapította a Föld Színházat, egy független színházi műhelyt, amelynek a vezetője volt. 2009-től csatlakozott a nemzetközileg elismert Krétakör Alapítványhoz, amelyben az edukációs programok vezetője lett. Ő irányította a szervezet középiskolásoknak szóló demokráciaprogramját, a Krétakör Szabadiskolát.

Nagy B. Szilárd 2005 óta dolgozik gyógypedagógusként Kolozsváron. A Romániai Magyar Gyógypedagógus Egyesület elnöke. Jelenleg a Kozmutza Flóra Hallássérültek Speciális Iskolája által kihelyezett fejlesztőpedagógusként dolgozik a kolozsvári Báthory István Elméleti Líceumban.

Harbula Hajnalka antropológus, tanár. Főbb érdeklődési területei a társadalmi egyenlőtlenségek, a társadalmi felelősségvállalás, a közpolitikák és az oktatáspolitika mentén határozzák meg munkáját. Kutatóként a Desire Alapítvány és a BBTE által bonyolított több hazai és európai összehasonlító nemzetközi kutatási projektben is részt vett (pl. EDUMIGROM, SPAREX, FEMROM, ROMEDIN). Tanárként a kolozsvári Talentum Református Iskolában dolgozik.

László Éva pszichológus, a BBTE Szociológia és Szociális munka karának oktatója, a Nők elleni Erőszak- ARTEMIS Egyesület egyik alapító tagja.

A gyermekek és felnőttek elleni erőszak, kihasználás témájával 1999 óta foglalkozik. Dolgozott szaktanácsadói központban - intervenció és prevenció területén - és menhelyen (célcsoportok: bántalmazott/kihasznált gyermekek és fiatal felnőttek, illetve családon belüli erőszakot szenvedett nők és gyerekeik). Oktatói munkát az egyetemi oktatás mellett, szakképzések területén is végez.

Major Zsuzsa Kolozsváron, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán végzett magyar-finn szakot. Dolgozott tanársegédként elemi iskolában, valamint gyermekgondozóként egy angliai bölcsödében. Jelenleg a Jyväskyläi Egyetem Pedagógiatudomány szakának mesteris hallgatója. A finn oktatásba szervesen beépített inklúziót és felzárkóztatást tanulmányozza.

Érzékenyítő workshop: Érzem, amit érzel

A workshop célja, hogy az érzékszervi sérültségek (hallássérülés, látássérülés), illetve a mozgássérülés okozta kihívásokat élményszerűen, szórakoztató játékok segítségével ismertesse meg, hozza testközelbe. A saját élmény nem csak az akadályozottság megtapasztalásában segít, hanem abban is, hogy a tapasztalat nyomán megfogalmazhassuk, hogyan is segíthetünk leghatékonyabban ezen akadályok okozta nehézségek leküzdésében. Műhelyvezető: Ilyés Irén, a Kozmutza Flóra Hallássérültek Speciális Iskolájának pszichológusa.

Jelelő Kórus - Kozmutza Flóra Hallássérültek Speciális Iskolája

A tabu nem tabu - kiállítás fiatalok által készített plakátokból, két kortárs ifjúsági regény alapján