A műhelyfoglalkozással az a célunk, hogy pedagógusképzésben résztvevő diákokkal, pedagógusokkal és érdeklődőkkel közösen többrétű műértelmezésen keresztül felfedezzük a társadalomkritika szerves kapcsolatát a pedagógiai gyakorlattal. Az értelmezésben a kritikai pedagógia alapvetéseit vizsgáljuk az olvasásra ajánlott szakirodalom segítségével, majd két regényrészlet, egy rövidfilm és egy képzőművészeti projekt interaktív elemzésében, pedagógiai módszerek kidolgozásában alkalmazzuk a körvonalazott elveket.


Műhelyvezetők: Gegő Virág, Jakab Villő Hanga (Mentés másként, Kolozsvár)

---
KRITIKAI PEDAGÓGIA, DEMOKRATIKUS OKTATÁS, ÖNSZERVEZŐDÉS
Műhelysorozat + kerekasztal
(máj. 30., június 20.)

A Mi van a reprezentáción túl? – Társadalmi marginalitás, művészet és mozgalom c. beszélgetéssorozat 2. része

Projekt koordinátor: Bíró Noémi és Gegő Virág

Az oktatás és képviselet viszonya a pedagógiát annak társadalmi viszonyrendszerében megérteni kívánó kritika egyik kulcskérdése – legyen az a „demokrácia csődjére” vonatkozó hétköznapi felháborodás vagy az önképviselet lehetőségeit firtató szakmai diskurzus része. E kérdés vonatkozhat a közoktatásra, amelynek nagy fajsúllyal bíró potenciálja, hogy a tudás újraelosztásának intézményeként működjön, amely az önképviselethez szükséges tudást a lehető legtöbb ember számára biztosíthatná. És irányulhat a pedagógia emancipatorikus lehetőségére, amely képessé tehet a tanuláson mint tudatosodási folyamaton keresztül a társadalmi történések cselekvő részévé válni.

A Paulo Freire nevéhez köthető pedagógiai filozófia társadalomkritikai alapvetésekre építve az oktatáson keresztül igyekszik feltárni az adott társadalomban fennálló hierarchikus, elnyomó, kizsákmányoló viszonyokat. Célja, hogy a társadalom perifériájára szorult egyéneket és csoportokat ellássa a szükséges tudással és eszközökkel, hogy felismerjék az egzisztenciájukat meghatározó társadalmi viszonyokat és közösen kimozdíthassák ezeket. A politikai képviselet, részvétel, érdekérvényesítés tere így nem elsősorban a politikai intézményrendszer, hanem a közösségek alulról szerveződő, a társadalmi igazságosság irányába törekvő tevékenysége.

Milyen kihívásokat jelent a képviselet kérdése a pedagógiai gyakorlatban? Hogyan mutatkozik meg elmélet és praxis összefüggése a kritikai pedagógiai gyakorlatban? Melyek azok az eszközök, amelyek segítségével a kritikai pedagógia elősegítheti a marginalizált közösségek alulról szerveződő politikai részvételét? Hogyan viszonyul a kritikai pedagógia más pedagógiai filozófiákhoz és módszertanokhoz?

Eseménysorozatunk két műhelyfoglalkozáson és egy kerekasztal-beszélgetésen keresztül tárgyalja pedagógia és képviselet témáit: a Mentés másként május 30-i szövegolvasó műhelye során megismerhetjük a kritikai pedagógia alapvetéseit, amelyre majd a Deviszont Közösségi Tér iskolás diákoknak szóló, június 20-i foglalkozásának gyakorlatai építenek. A műhelysorozatot egy nyílt panelbeszélgetés zárja, amelynek során a Deviszont Közösségi Tér és a Mentés másként csoport tagjaival beszélgetünk.

Meghívottak:
Mentés másként pedagógiai csoport: Jakab Villő Hanga, Gegő Virág (Kolozsvár)
Deviszont Közösségi Tér: Ferengel Ágnes, Szarka Alexandra (Budapest)

A beszélgetés moderátora: Gegő Virág

Cím: tranzit.ro/Cluj
Napoca u. (Jókai u.) 16, I. emelet.
Kolozsvár

www.tranzit.org
attila.tordai@tranzit.org
0745182672

A tranzit.ro fő partnere az ERSTE Alapítvány.