Az oktatási rendszer valamilyen szereplőjeként – tanulóként, tanárként vagy szülőként – valószínűleg mindannyian szembesültünk már a kérdéssel: Mi értelme van ezt tanulni? Ha igazán komolyan vesszük a kérdést, olyan pedagógiai problémákra bukkanunk, amelyeket Knausz Imre közel 400 oldalas, Műveltség és demokrácia. Kísérletek a pedagógia bírálatára című könyvében fejt ki. Mi pedig a december 4. és 5. között megszervezett marosvásárhelyi és sepsiszentgyörgyi könyvbemutatóinkon kétszer is újragondoltuk a kérdést. A vásárhelyi könyvbemutatónak a B5 Stúdió adott helyet, a sepsiszentgyörgyinek pedig a Magma Kortárs Művészeti Kiállítótér.

A könyvbemutatók céljául tűztük ki, hogy Kolozsvár határain átlépve, kurrens szakmai megközelítésekről beszélgessünk székelyföldi városokba, illetve, hogy az ezekkel kapcsolatban felmerülő kritikai meglátásoknak platformot biztosítsunk. Hosszútávon az ehhez hasonló szakmai események szervezésével egy intézményes határokon átívelő szakmai közösség létrehozását célozzuk.

Könyvbemutatóink mindként helyszínen két részből álltak. Az első részben a Mentés másként csoport tartott műhelyfoglalkozást, amelynek során a műhely résztvevői a kritikai pedagógia alapelveiről, azoknak gyakorlati alkalmazhatóságáról beszélhettek. A résztvevők a műhelyfoglakozások során megosztották személyes élményeiket az oktatási rendszerről, amelyek gyakran lehangolóak voltak (pl. egy gyakorló tanár jegyezte meg, hogy elkeseríti, hogy az unokáját is ugyanabba a rendszerbe íratják be ősszel, mint amelyben ő kezdte a tanulást) és a pedagógiai élményeikről, saját újításaikról (alternatív táborokról, inkluzív osztályokról és művészetpedagógiai foglalkozásokról, stb.), amelyek már bőven adtak okot reménykedésre. A műhely végén Dan Perjovschi rajzaival és a Minitremu csoport feladataival készülő Foglalkoztató kifestőkönyvet lapoztuk végig és gondolkodtunk egy ilyen kezdeményezés intézményes keretek közti alkalmazhatóságáról.

Kezdődik a könyvbemutató a marosvásárhelyi B5 Stúdióban.

Ezt követően Knausz Imre könyvét mutattuk be. A könyvbemutatók során a marosvásárhelyi Codău Annamáriával, illetve a sepsiszentgyörgyi Márton-Simon Annával beszélgetett a szerzővel, a könyvbemutató-sorozatot megelőző kooperatív csoportos egyeztetések során születő témákról, problémákról. Hogyan lehet az oktatási rendszerben tapasztalható érdektelenség ellen tenni, a tanulási, tanítási motivációt felkelteni a műveltség fogalmának újragondolásával? Milyen kánonra van szükség ehhez? Megváltoztatható-e a kánon? Hogyan lehet arra figyeltetni, amit nem ismerünk? Hogyan lehet az újszerű médiumokat produktívan használni az oktatási folyamatban? Mit lehet egyedül tenni, honnan kellene kezdeni a cselekvést? Az iskolai önszerveződéstől vagy a felülről történő szabályozástól várjuk a megoldást? Hasznos-e vagy hasznos kell-e legyen az iskolai tananyag?

A könyvbemutatót egy nyílt körű beszélgetés zárta, amely során megoszthattuk kérdéseinket és személyes tapasztalatainkat, gondolatainkat, a bemutatóban felmerült kérdések kapcsán. A nyílt beszélgetések végül informális beszélgetésekké alakultak, amelyek során egy kis bor és rágcsa mellett gondolkodtunk tovább a felmerült kérdéseken.

A könyvbemutató és műhelysorozat megvalósítása során partnerintézményünk volt a marosvásárhelyi B5 Stúdió, illetve a sepsiszentgyörgyi Magma Kortárs Művészeti Kiállítótér. Emellett Sepsiszentgyörgy Önkormányzata, a Communitas Alapítvány és a Bethlen Gábor Alapítvány támogatásával valósíthattuk meg a projektet.

A sepsiszentgyörgyi MAGMA Kortárs Művészeti Kiállítótérben Márton-Simon Anna beszélget a szerzővel.

A szerzőről: Knausz Imre az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán történelem-pedagógia szakon végzett. 2019 decemberéig a Miskolci Egyetem Tanárképző Intézetének egyetemi docense és főigazgatója, jelenleg a Van Helyed Alapítvány munkatársa. Kutatási területei közé tartozik a pedagógiai elmélet, műveltségkutatás, tanterv- és módszertanfejlesztés, illetve a történelemtanítás. A Taní-tani Online pedagógiai fórum főszerkesztője és a Kharón Thanatológiai Szemle elektronikus folyóirat szerkesztőbizottságának tagja. Sem a Taní-tani Online-hoz, sem a hozzá kapcsolódó könyvsorozathoz, így Knausz Imre Műveltség és demokrácia című kötetéhez sem készül nyomtatott verzió, és nem kapcsolódik pénzforgalom.

A Műveltség és demokrácia. Kísérletek a pedagógia bírálatára címet viselő e-könyve a Taní-tani kötetek sorozatában jelent meg. A tanulmánykötet a hagyományos értelemben vett műveltség fontosságát taglalja a demokratikus társadalmi berendezkedés összefüggésében, kritikával illeti a modern tömegoktatást, ennek paradoxonát, hogy a műveltség terjesztésének ígéretével valójában a műveletlenséget termeli újra. A kötet a címadó, 2010-es esszé mellett 22 rövid írást tartalmaz, melyek a pedagógia alapkérdéseit járják körül egy rendszeres neveléselméletet képezve.

Codău Annamária (Marosvásárhely): Magyar-angol szakot végzett a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, majd ugyanitt elvégezte a magyar nyelv- és irodalomtudományi mesterképzést. Jelenleg Marosvásárhelyen él, szabadúszó, többek közt kritika- és recenzióírással valamint fordítással foglalkozik.

Márton-Simon Anna (Sepsiszentgyörgy): a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán végzett, a sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Elméleti Líceum magyar szakos tanára.