Adománygyűjtő akció a Mentés másként pedagógia harmadik konferenciájához

A romániai oktatás a mindenkori kormány mostohagyermeke, melyről csak botrányok, nemzetközi felmérések és kampányok alkalmával hallani vészjósló megállapításokat. A 2019-es államelnök-választás során újra sikerült kissé kihasználni az állami oktatási rendszer helyzetét, több jelölt is prioritásként kampányolt vele. Dan Barna, az USR PLUS jelöltje többek között a pedagógusfizetések megemelését, a tanulók számára meleg ebédet és útiköltség-térítést, az oktatás minőségének újszerű mérését, a tanfelügyelőségek átszervezését és az iskoláknak nagyobb autonómiát ígért:

A tanfelügyelőségek maradi intézmények; a rendszer lényegi reformjára van szükség, olyan intézményekkel, amelyek garantálják az oktatás minőségét.

Kelemen Hunor választási kampányában a természetvédelem mellett az oktatási rendszer reformja kapott hangsúlyos szerepet: diák- és pedagógusközpontú oktatásról, nagyobb költségvetésről és a tanterv reformjáról beszélt több alkalommal. Dan Barnához képest Kelemen mondhatni tovább ment: míg Dan a mandátuma végéig ígérte a bruttó nemzeti termék hat százalékának oktatásra való fordítását, Kelemen a közeljövőben már akár nyolc-kilenc százalék ráfordításáról is szót ejtett.

Klaus Iohannis államfő, aki a normalitásért kampányolt, nem fektetett különösebb hangsúlyt a tanügyre.

Az RMDSZ és a PNL közötti megállapodásból december elején végül kimaradt az oktatásra fordítandó összeg számszerűsítése. Arra hivatkozva fogadta el ezt az RMDSZ, hogy lehetséges megoldásként az összeg egy részét az Országos Befektetési Társaságon keresztül (CNI) fordítaná az új kormány az oktatási infrastruktúra fejlesztésére.

A jövő évi költségvetés tervezetében a PNL még 5 százalékot tűzött ki a tanügy számára, ehhez képest az oktatási tárca végül csupán 2,9 százalékot kap (az ide sorolt kutatási tárcával együtt). A költségvetés további része ingoványos: az uniós források lehívása, melyekkel együtt is csak a GDP 3,8 százalékát kaphatná a tanügy, egyáltalán nem garantált.

1997 óta, azaz 23 év alatt 24 tanügyminisztere volt az országnak. Ha ebből levonjuk Andrei Marga mandátumát, aki rekord ideig, 3 évig volt miniszter, akkor 20 évre 23 miniszter jut. A 2012-es év kiemelkedő volt, ekkor 5 miniszter is megfordult a szaktárca élén. Mindez vagy azt jelenti, hogy mindenki ért az oktatáshoz, vagy azt, hogy mindegy, ki felel az oktatás helyzetéért.

A legújabb tanügyminiszter sem kecsegtet tartós és megtervezett munkával, elég arra gondolnunk, ahogy legutóbb egy műsorvezetőt arról győzködött, nem is volna most hová tenni azt a rengeteg pénzt, amelyet immár tíz éve törvény ír elő az oktatás számára. Nekünk volnának ötleteink!

Azt gondoljuk, minél egységesebb a pedagógusok, szakmabeliek közössége, és támogatóbb az össztársadalom, minél határozottabb a kiállásunk, annál hatékonyabban érhetünk el valós változást. Adománygyűjtő akciónk a Mentés másként csapatának elhivatottságán kívül a közösség oktatás iránti elkötelezettségének mércéje is lehet.

Támogasd a Mentés másként pedagógia konferenciát!

Három éve szerveztük meg először a konferenciát: a csapat tagjai főként volt vagy jelenlegi egyetemisták, pedagógia hallgatók, kezdő pedagógusok, szociális munkások. Az alulról, önkéntes munkával megvalósított konferencián kívül az elmúlt években további rendezvényekkel járulunk hozzá egy demokratikus oktatási rendszer kialakításához.

Beszámoló képekeben a 2019-es tevékenységünkről

A Mentés másként konferencia olyan pedagógusoknak, pedagógushallgatóknak, segítő szakembereknek, oktatási szakértőknek, művészeknek, médiában dolgozóknak szól, akik sokszor magányos harcosnak érzik magukat, amikor a közoktatásban próbálnak helytállni vagy változást elérni.

A harmadik Mentés másként pedagógia konferencia (2020. február 29. - március 1. / Kolozsvár) megszervezéséhez indítunk adománygyűjtó akciót.

Nem a tanügyi botrányokból szeretnénk hírt csinálni, hanem abból, hogy egy erős és tudatos közösség képes változtatni a jelenlegi oktatási rendszer hibás beidegződésein és elhanyagolt helyzetén! Nemcsak kampányidőben foglalkozunk az oktatási rendszer válságával.

Mire gyűjtünk?

Az esemény minden kiadását próbáljuk minimalizálni, amit lehet, önerőből csinálunk, ahogyan sokan a civil szférában: pályázunk, elszámolunk, designt tervezünk, fotózunk, filmet készítünk, műhelyt tartunk, kommunikálunk, sajtózunk, plakátolunk, esetenként magunk szállásolunk el résztvevőket, bannert festünk, meglepetés finomságot sütünk-főzünk a konferencia résztvevőinek. Mindezt a konferencia közösségi jellege miatt is tesszük.

A konferencián való részvétel ingyenes, hiszen azt szeretnénk, ha minden érdeklődő számára elérhető volna az itt megosztott tudás és a kamatoztatásának lehetősége. Hogy ez így maradhasson, szükségünk van a közösség támogatására!

Az adománygyűjtésben megcélzott 2500 lej a konferencia meghívottainak útiköltségét és elszállásolásának egy részét fedezi: ez számokban 7 magyarországi és 3 romániai vendég utaztatását (1500 lej), illetve a magyarországi meghívottak elszállásolási költségét (1000 lej) jelenti.

„Alternatív részvételi díj”

A megcélzott összeg 125 résztvevő fejenkénti csupán 20 lejes „alternatív részvételi díját” jelenti.

A második Mentés másként konferencia két napján közel 150 egyetemi hallgató, gyakorló pedagógus, segítő szakember és pedagógia iránt érdeklő kapcsolódott be, így reális cél a 2500 lej összegyűjtése.

A 2020-as konferencia akár egyetlen, de lehetőségeidhez mérten akár több résztvevője számára is befizetheted a részvételi díjat.

Támogatásodat IDE kattintva küldheted el.

Helyzetjelentés

A legújabb mérések szerint, míg az EU szintjén csökken a korai iskolaelhagyás aránya (10,6 %), Románia továbbra is az átlag alatt marad (18,1% 2017-ben). Vidéki környezetben ez az arány a 27,1%-ot is eléri, a roma tanulók esetében pedig 77%-os. Ezzel párhuzamosan a 15-16 évesek kompetenciái a mindennapi életben hasznosítható tudás terén továbbra is hatalmas hiányosságokat mutatnak a legfrissebb PISA eredmények szerint is, tehát az iskolai tanítás azok számára sem hatékony, akik nem morzsolódnak le időközben.

Az oktatási rendszer helyzete nem értelmezhető a szélesebb társadalmi probléma nélkül: Románia falvaiban 150 000 gyerek éhesen fekszik le esténként. Minél több testvére van egy vidéki gyereknek, annál inkább veszélyezteti a szegénység. A fiatalok 21,5 százaléka kitett a szegénységnek, 32 százalékuk pedig a szegénységi küszöb alatt él, mutat rá a Mentsétek meg a gyerekeket szervezet felmérése (Organizația Salvați Copiii).

A szociális ellátórendszertől a gyermekjogok érvényesítésén keresztül a sajátos nevelési igényű gyerekek intézményeken belüli helyzetéig, az oktatás minden területén változtatásra van szükség. Könnyen belátható, hogy az oktatás helyzetén nem lehet pusztán az iskola szerepéről gondolkodva változtatni, egy szélesebb gazdasági, szociális, politikai válság részeként kell kezelni.

Mentés másként pedagógia konferencia a szemléletváltásért

A Mentés másként konferencia olyan pedagógusoknak, pedagógushallgatóknak, segítő szakembereknek, oktatási szakértőknek, művészeknek, médiában dolgozóknak szól, akik sokszor magányos harcosnak érzik magukat, amikor a közoktatásban próbálnak helytállni vagy változást elérni.

A Mentés másként pedagógia konferencia a szemléletváltás és bevált módszerek megosztásának a helye, mellyel hosszú távon változtatni tudunk a romániai oktatásban tanuló gyerekek helyzetén.

Az elmúlt két évben konferenciánk fokozatosan növekedett. 2018-ban 30-40 érdeklődő vett részt az egy napig tartó esemény 8 előadásán (hazai szakemberek) és 4 műhelyfoglalkozásán.

A második konferenciát 2019-ben már kétnaposra szerveztük, és sikerült magyarországi meghívottakat is bevonnunk: 6 előadáson (4 magyarországi, 2 hazai szakember) és 10 műhelyfoglalkozáson vehettek részt az érdeklődők. A közel 150 résztvevő közül legtöbben iskolai tanárok és egyetemi hallgatók voltak különböző szakterületről, Erdély számos településéről és Budapestről.

Az idei konferencia két napján (február 29. - március 1.) 12 előadásra (6 magyarországi, 6 hazai szakember) és 14 műhelyfoglalkozásra várjuk a pedagógia különböző területei iránt érdeklődőket és a szakembereket.

Az időtartamban, meghívottak és résztvevők számában, programokban, láthatóságban növekvő konferencia egyre növekvő terheket is jelent kis létszámú csapatunknak, miközben az újabb szervezők, akár pedagógushallgatók bevonása önmagában kihívást jelent.

Még nem vagyunk képesek elég nagy támogatások lehívására, így szűkös forrásaink állandó bizonytalanságot jelentenek. Ezért kérjük a ti segítségeteket!

A konferencia:

célja, hogy a jelenlegi oktatási rendszerben marginális témák és problémák megvitatásához a fiatalok tanításáért felelős pedagógusok, segítő szakemberek, művészek, pedagógus hallgatók közötti párbeszéd platformja legyen, helyet adjon egymás megerősítésének és az eszmecserének.

koncepciója évről évre formálódik, de főbb irányvonalai állandóak: sajátos nevelési igényű gyerekek a romániai oktatásban, elmélet és gyakorlat szociális hátrányra, generációs szegénység, gyermekjogok, rendszerszemlélet az oktatásban, egyenlősítő közoktatás, demokratikus oktatási rendszer. A konferencia előadásai párhuzamosan folyó és változatos műhelyekkel egészülnek ki: pedamozi, szexuális nevelés, érzékenyítő játék, állatasszisztált pedagógia, bevált inkluzív oktatási módszerek, gyermekirodalom, matematika és biológia másként, kritikai pedagógia, konfliktuskezelés, facilitálás, pszichodráma.

főbb irányvonalai: interdiszciplináris és intergenerációs jelleg; aktív társadalmi szerepvállalás az oktatási rendszer változtatásában; erős, öntudatos és nyitott tanári közösség támogatása; tematizálás, vitaindítás és hosszútávú stratégia kialakítása.

Legyél része a változásnak

A közoktatás az a legszélesebb szociális és intézményi rendszer, amelynek legtöbben részesei voltunk, vagyunk és a jövőben még sok-sok generáció a része lesz. Nem lehetünk közömbösek az oktatáspolitika alakulásával/hiányával szemben, mert ez a társadalmunk egészére kihat.

Az adománygyűjtési akció lehetőséget teremt, hogy te is bekapcsolódj egy szakmailag elismert, hatékony és hosszútávon fenntartható rendezvény megvalósításához. Tudjuk, hogy csak együtt vagyunk képesek változtatni a jelenlegi oktatási rendszeren.

Másként is segíthetsz:

  • Oszd meg adománygyűjtő akciónk Facebook-eseményét, hogy minél többen részesei lehessenek a konferencia megszervezésének
  • Nyomtasd ki és juttasd el saját településeden minél több helyre a konferencia plakátját, szórólapját
  • Oszd meg a konferencia Facebook-eseményét és hívd rá meg ismerőseidet
  • Mesélj barátaidnak, ismerőseidnek az oktatási rendszer megváltoztatásának fontosságáról